Sınırsız Potansiyelinizi Ortaya Çıkartıyoruz!
İklim Değişikliği Riskinizi Yönetmeye DESTEK oluyoruz!

Üretimin ve hizmetin doğaya, insana ve iklime etkisini en aza indirmek için sürdürülebilirlik yolculuğunuza DESTEK oluyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin başarılabilmesinde sadece raporlama ile değil teknolojik çözüm ve ürünlerle DESTEK oluyoruz.

Üretimin ve hizmetin doğaya, insana ve iklime etkisini en aza indirmek için sürdürülebilirlik yolculuğunuza DESTEK oluyoruz. Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinin başarılabilmesinde sadece raporlama ile değil teknolojik çözüm ve ürünlerle DESTEK oluyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI VE BELGELENDİRME HİZMETİ

Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Direktifi (EU CSRD) ve Küresel Raporlama İnsiyatifi (Global Reporting Initiative – GRI) ile uyumlu sürdürülebilirlik raporlarınızı teknik deneyimi yüksek ekibimizle sizin adınıza hazırlıyor ve kamuoyu ile paylaşımını sağlıyoruz.

Our Sustainability Partnerships

Along with our expertise in carbon transitions and corporate strategy, our partnerships with best-of-breed players in the complex and dynamic sustainability environment help us address our clients’ needs and delive r world-class results. We’ve joined forces with these companies to support your sustainability goals with state-of-the-art platforms across areas like decarbonization and circularity. Learn more below about some of these best-in-class partners that help us create value for your company

How We Can Help

Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Direktifi (EU CSRDJ ve Küresel Raporlama İnsiyatifi (Global Reporting Initiative – GRI) ile uyumlu sürdürülebilirlik raporlarınızı teknik deneyimi yüksek ekibimizle sizin adınıza hazırlıyor ve kamuoyu ile paylaşımını sağlıyoruz.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının zorunlu kıIdığı (TGA) Otel ve Tur Operatörlerinin Sürdürülebilir Turizm (1.Aşama, 2.Aşama ve 3.Aşama) belgelendirme sürecinde eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) standartlarına uyuma yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Sıfır Atık Yönetimi Danışmanlık hizmetimizle ekonominize katkı sağlıyor ve Platin Belge alma sürecinizi yönetiyoruz.

Higg Danışmanlığı ile Higg Index belgelendirme sürecinizde size destek oluyoruz.

İklimle Bağlantılı Finsansal Beyan Görev Gücü (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) raporlaması ile iklim değişikliği bağlantılı risk ve fırsatlarınızı değerlendiriyor ve raporluyoruz.

LEED Sertifikası Danışmanlığı vererek yapılarınızın enerji ve çevre dostu tasarıma sahip olmasını ve uluslararası geçerliliği olan LEED sertifikasını almasını sağlıyoruz.

Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Direktifi(EU CSRDJve Küresel Raporlama İnsiyatifi (Global Reporting Initiative -GRİ) ile uyumlu sürdürülebilirlikraporlarınızıteknik deneyimi yüksek ekibimizle sizin adınıza hazırlıyor ve kamuoyu ile paylaşımını sağlıyoruz.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının zorunlu kıIdığı(TGA) Otel ve Tur Operatörlerinin Sürdürülebilir Turizm (1.Aşama,2. Aşama ve 3.Aşama) belgelendirme sürecinde eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) standartlarına uyuma yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz

Sıfır Atık Yönetimi Danışmanlık hizmetimizle ekonominize katkı sağlıyor ve Platin Belge alma sürecinizi yönetiyoruz.
Higg Danışmanlığı ile Higg Index belgelendirme sürecinizde size destek oluyoruz.
İklimle Bağlantılı Finsansal Beyan Görev Gücü (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures Raporlaması) raporlaması ile iklim değişikliği bağlantılı risk ve fırsatlarınızı değerlendiriyor ve raporluyoruz.
LEED Sertifikası Danışmanlığı vererek yapılarınızın enerji ve çevre dostu tasarıma sahip olmasını ve uluslararası geçerliliği olan LEED sertifikasını almasını sağlıyoruz.

Sıfır Atık Yönetimi Danışmanlık hizmetimizle ekonominize katkı sağlıyor ve Platin Belge alma sürecinizi yönetiyoruz

Higg Danışmanlığı ile Higg Index belgelendirme sürecinizde sizedeStekoluyoruz.

İklimle Bağlantılı Ansansal Beyan Görev Gücü (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures Raporlaması) raporlamasıileiklim değişikliği bağlantılı risk ve fırsatlarınızı değerlendiriyor ve raporluyoruz.

Sıfır Atık Yönetimi Danışmanlık hizmetimizle ekonominize katkı sağlıyor ve Platin Belge alma sürecinizi yönetiyoruz

Higg Danışmanlığı ile Higg Index belgelendirme sürecinizde sizedeStekoluyoruz.

İklimle Bağlantılı Ansansal Beyan Görev Gücü (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures Raporlaması) raporlamasıileiklim değişikliği bağlantılı risk ve fırsatlarınızı değerlendiriyor ve raporluyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİZİ VE VERİMLİLİĞİNİZİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

Bilişim (IT) çözümlerimizle sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği riskinizi azaltan yolculuğunuzu kolaylaştırıyor ve verilerinizi kolaylıkla toplayarak, analizler ve çözümler sağlıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİZİ VE VERİMLİLİĞİNİZİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ

Bilişim (IT) çözümlerimizle sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği riskinizi azaltan yolculuğunuzu kolaylaştırıyor ve verilerinizi kolaylıkla toplayarak, analizler ve çözümler sağlıyoruz.

SUSTAINABILITY INSIGHTS

IT Services

Amid waves of disruption, build a strategy for sustained growth

ANAHTAR TESLİM YEŞİLLENDİRME HİZMETİ

Sanayi tesisinizin, 
otelinizin ve çiftliğinizin, uzman ekiplerimiz ve
teknolojik çözümlerimizle
anahtar teslim
yeşil dönüşümünü gerçekleştiriyoruz.
İklim değişikliğine dirençli üretim ve hizmet ile risklerinizi azaltıyoruz.

ANAHTAR TESLİM YEŞİL OSB

Organize Sanayi Bölgelerinin yeşil dönüşümüne DESTEK oluyoruz. OSB’lerin TSE’den “Yeşil OSB” belgesi alması sürecini baştan sona yönetiyoruz ve çözümlerimizle dar boğazları aşıyoruz.

STRATEGY

In an era of disruption, strategy is more important than ever.
We offer creative solutions that have helped thousands of companies
across all geographies and sectors develop and execute winning strategies.
We’ve been a strategy thought leader for nearly five decades, and we bring unrivaled
capabilities, tools, technologies, and talent to every engagement, augmented by an ecosystem
of best-of-breed partners that provide specialized expertise. We’ll help you mobilize for change,
navigate uncertainty, and flex as needed, so you achieve sustained,
profitable growth—a feat only 1 in 11 companies manages to pull off.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM VE KARBON YÖNETİMİ

YEŞİL MUTABAKAT DANIŞMANLIĞI
KARBON AYAKİZİ RAPORLAMA VE AZALTIM (ISO 14064)
ÜRÜN KARBON AYAK İZİ RAPORLAMA (ISO 14067)
ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ (LCA)
SU AYAKİZİ RAPORLAMA VE AZALTIM (ISO 14046)

SU YÖNETİMİ VE SUYUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Su yönetimi; bütün canlıların ve sektörlerin taleplerini dikkate alarak, su kaynaklarının optimum faydalı kullanımlarını sağlayacak ve olumsuz etkilerini kontrol altına alacak politika geliştirme, planlama, kalite koruma, yatırım, izleme, izin verme, denetim, yaptırım ve koordinasyon faaliyetlerinin bütünüdür.

SU VE ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETİ

– Su ve Atıksu Yönetiminizi Planlıyor, Uyguluyor, İklim Değişikliği ile uyumlu hale getiriyor, su ayak izinizi azaltmanızı sağlıyoruz.
– Atıksularınızı arıtıp, yeniden kullanmanızı sağlıyoruz.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ HİZMETİ

 Enerji tüketiminizi verimli hale getiriyor, maliyetlerinizi azaltıyor, karbon ayak izinizi nötrlüyoruz.

 Yenilenebilir enerji ve elektrik depolama yatırımızını planlıyor, yönetiyor ve kazandırıyoruz.

KARBON AYAKİZİ RAPORLAMA VE AZALTIM

Kategoriler

  • Kategori yok

Arşivler

Görüntülenecek bir arşiv yok.